Weetjes...wat mag en wat mag niet? 

 Enkele discussiepunten.......

Artikel 16 - Het spelen van de eerste bal en de volgende ballen. De eerste bal van een mène wordt gespeeld door een speler van de ploeg die de trekking (toss) of de voorgaande mène heeft gewonnen. Vervolgens speelt de ploeg die het punt niet heeft. De speler mag van geen enkel voorwerp gebruik maken noch op de grond een lijn trekken om zijn bal te geleiden of om zijn valplaats aan te duiden. Wanneer hij zijn laatste bal speelt, mag hij geen extrabal in zijn andere hand houden. De ballen moeten één na één gespeeld worden. Geen enkele geworpen bal mag opnieuw gespeeld worden. Nochtans moeten de ballen opnieuw gespeeld worden als zij werden tegengehouden of onopzettelijk uit hun koers zijn gebracht tussen de werpcirkel en het doelkogeltje door een bal of een doelkogeltje uit een andere partij, door een die, door enig bewegend voorwerp (ballon, enz.) en in het geval genoemd in de derde paragraaf van artikel 8. Alvorens zijn bal te gooien moet de speler deze ontdoen van elk spoor van modder of ieder vreemd voorwerp dat eraan kleeft, op straffe van de sancties voorzien in artikel 35. Als de eerste gespeelde bal op verboden terrein terechtkomt, moet de tegenstander zijn eerste balspelen, daarna spelen beiden ploegen beurtelings totdat er een bal op toegestaan terrein ligt. Indien er geen enkele bal meer op toegelaten terrein ligt vanwege het schieten of het pointeren, worden de regels van artikel 29 m.b.t. tot een nietige mène toegepast. 

Artikel 17 - Gedrag van spelers en toeschouwers tijdens een wedstrijd.  Gedurende de toegestane tijd die een speler heeft om zijn bal te gooien, moeten de toeschouwers ende andere spelers de grootste stilte in acht nemen. De tegenstanders mogen noch lopen, noch gebaren maken of iets anders doen dat de speler zou kunnen beinvloeden.