nl

OPENINGSUREN EN LIDGELDEN

OPENINGSUREN

 • Maandag van 13:00 u tot 18:30 u
 • Donderdag van 13:00 u tot 18:30
 • Zaterdag van 13:00 u tot 18:30

De lidgelden:

 • Recreatief € 32
 • Competitief € 55
 • Jeugd € 15
 • Bijleden € 15 De bijleden dienen hun licentie PFV voor te leggen waaruit blijkt dat ze officieel zijn aangesloten bij een club die aangesloten is bij de PFV, dit om verzekerd te zijn via de federatie. Vanaf 1 mei 2023 hun nieuwe licentie uitgereikt door de PFV
 • Occasionele spelers  inleggeld + € 1 per beurt. 

Indien je lid wenst te worden dien je volgende zaken voor te leggen en te aanvaarden en te ondertekenen:

 • Voorleggen Identiteitskaart nodig voor registratie bij PFV (Petanque Federatie Vlaanderen)
 • Het aanvaarden van de verklaring GDPR voor Pc De Vuurtoren vzw en de PFV en te ondertekenen
 • Goed overwegen of recreatief of competitief lid wil zijn dit houd in dat:
 1. Indien je recreatief lid wenst te zijn kom je naar de club wanneer je dit wenst
 2. Voor zij die competitie wensen te spelen regelmatig aanwezig te zijn, zodat de ploegkapiteins kunnen zien en oordelen waar je thuis hoort in de competitie thuishoort. Ben je een schutter of pointeur (hij/zij die de mène de eerste plaats inneemt om het spel aan te vangen)
 3. Bereid zijn wedstrijden in de competitie zowel thuis als op verplaatsing te spelen.
 4. Indien bijlid voorleggen geldige licentie PFV.