! MEDEDELINGEN !

EEN ZUIVERE SPORT, DAAR STAAN WE VOOR, DAAR GAAN WE VOOR!
Het is alom geweten, het nuttigen van alcohol heeft niet alleen een negatieve werking op sportprestaties, maar alcoholinname verhoogt op korte en lange termijn het risico op schadelijke gevolgen voor de gezondheid.De PFV wil in het licht van de sportethiek waken over een gezonde sportbeoefening en de gezondheid van haar sportbeoefenaars.Om eveneens het imago van de petanquesport te versterken en haar wedstrijden te reguleren, werd door het bestuursorgaan van de PFV unaniem besloten om een protocol in het leven te roepen inzake alcohol in petanquewedstrijden. De PFV wil aan de hand van dit protocol duidelijke modaliteiten vastleggen inzake het verbod op alcoholinname tijdens de wedstrijden. En… onder verbod verstaan we een nultolerantie op alcoholinname.

 Wat houdt dit protocol in?

Concreet betekent dit dat er alcoholcontroles zullen/kunnen worden uitgevoerd (voor spelers/afgevaardigden) tijdens PFV-kampioenschappen op zowel provinciaal als Vlaams niveau. In het protocol zullen de nodige modaliteiten vastgelegd worden in functie van een eerlijke en conforme alcoholcontrole. Zo zal er onder meer opgenomen worden wie kan gecontroleerd worden, wie de controle mag uitvoeren, onder welke voorwaarden de controle dient plaats te vinden, de grenswaarde van 0.00 mg/l UAL, ... 

Waarom doen we dit?

Een sterk imago, een veilige sportomgeving, gezonde sporters, kortom een zuivere sport, daar staan we voor, daar gaan we voor, samen met onze clubs en sportbeoefenaars.
Bouw van Nieuwe Overdekte Petanquehal in Duinbergen

Bron: Kneistikrant - 23/01/2024

Deze week zijn de werkzaamheden aangevangen voor de constructie van een overdekte petanquehal in Duinbergen, een project dat een belangrijke toevoeging zal zijn aan de sportfaciliteiten van het sportcentrum Laguna. Deze ontwikkeling is een directe reactie op de toenemende vraag vanuit de lokale gemeenschap, vooral onder senioren, voor kwalitatieve indoor sportmogelijkheden.

Antwoord op Vergrijzing en Populaire Sport

In Knokke-Heist, bekend om zijn actieve en groeiende seniorengemeenschap, heeft de populariteit van petanque tot deze significante investering geleid. De nieuwe faciliteit biedt een oplossing voor de behoefte aan sportactiviteiten buiten de zomermaanden, waardoor ouderen het hele jaar door in beweging kunnen blijven.

Eigenschappen van de Nieuwe Boulodrome

De geplande boulodrome zal beschikken over 19 indoorbanen, waarmee het een van de grootste van zijn soort in de regio wordt. Met een investering van 850.000 euro (exclusief BTW), gefinancierd door de gemeente Knokke-Heist, zal de boulodrome zowel lokale petanqueclubs als individuele spelers bedienen.

Voortgang en Planning van de Bouwwerkzaamheden

De aannemer heeft deze week de voorbereidende grondwerken ingezet, inclusief het verplaatsen van de bestaande fietsenstalling. Het streven is om de bouw in de zomer af te ronden, zodat de boulodrome gereed is voor het winterseizoen. Deze tijdige voltooiing zal ervoor zorgen dat de petanquespelers minimale hinder ondervinden en zo snel mogelijk van de nieuwe faciliteit kunnen genieten.

Voordelen voor de Gemeenschap

De komst van de boulodrome zal een positieve impact hebben op de lokale gemeenschap. Het biedt niet alleen een nieuwe, het hele jaar door toegankelijke faciliteit voor petanquespelers, maar bevordert ook sociale interactie en fysieke activiteit onder senioren. Bovendien draagt dit project bij aan de sportieve reputatie van Duinbergen en Knokke-Heist.