nl

DE COVID-19 PANDEMIE

Geen beperking meer

De club heeft een Covid-Coördinator aangesteld:

De taak van de Covid-Coördinator en wat U moet doen in geval van besmetting. (zie hieronder de procedure)

Bij het vermoeden van een verhoogd risico contact, laat je testen indien je dan positief bent bevonden en indien je in de club bent geweest neem dan contact met het bestuur die kan dan:

  • Het bestuur zal dan alles in het werk stellen om uw privacy te waarborgen. (uw naam blijft binnenskamers)
  • De leden die aanwezig waren op de hoogte stellen en hen vragen zich te laten testen.
  • Zij kunnen kan dan ook de gemeentelijke overheid daarvan op de hoogte stellen.
  • Eventueel de PFV West-Vlaanderen op de hoogte stellen en vragen tijdens de competitie wedstrijden uit te stellen naar latere datum.